INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul UE 2016/679" sau “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Colonnade Insurance S.A. Luxembourg – Sucursala București, cu sediul social în Strada. C.A. Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17214/2017, număr de înregistrare fiscală 38335135, telefon +40 21 300 96 21 fax +40 21 300 96 36 și e-mail office@colonnade.ro ("Colonnade"), vă informează  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  personale  în  legătură  cu  contractarea  unei  polițe  de asigurări sau în legătură cu un dosar de daună în care aveți calitatea de persoană vătămată.

Prin prezenta nota de informare ("Informarea") vă explicăm modalitatea în care datele Dumneavoastră cu caracter personal ("Datele cu Caracter Personal") sunt colectate, utilizate și divulgate de către Colonnade. De asemenea, vă explicăm modul în care puteți accesa și actualiza Datele dvs. cu Caracter Personal și face anumite alegeri cu privire la modul în care sunt utilizate Datele dvs. cu Caracter Personal de către Colonnade.

Pentru a face demersuri pentru contractarea sau pentru executarea poliței de asigurare, Datele cu Caracter Personal ce vor fi colectate și prelucrate de către Colonnade includ, fără a se limita la, datele de identificare ale dumneavoastră următoarele: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, telefon, e-mail, după caz, date privind sănătatea, în situația producerii riscului asigurat. In consecință, Colonnade nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o solicitați fără a prelucra Datele cu Caracter Personal, respectiv nu va putea executa contractul de asigurare în care sunteți/veți fi parte/ale căror efecte se produc față de dumneavoastră, inclusiv dar fără a se limita la plata despăgubirilor în cazul unui producerii unui risc asigurat. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta operațiune presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

Pentru  o  imagine  clară,  prezenta  Informare  oferă  informații  importante  cu  privire  la  următoarele domenii:

-         tipul Datelor cu Caracter Personal pe care le prelucrăm;

-         utilizarea Datelor cu Caracter Personal;

-         divulgarea Datelor cu Caracter Personal;

-         păstrarea Datelor cu Caracter Personal;

-         stocarea și/sau transferul Datelor cu Caracter Personal;

-         accesul la Datelor cu Caracter Personal;

-         informații cu privire la divulgare și utilizarea Datelor cu Caracter Personal;

-         modificările aduse notificării noastre;

-         datele noastre de contact.

1.    Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și modalitatea de colectare a acestora

Pentru încheierea și aducerea la îndeplinire a contractului de asigurare cu Colonnade sau pentru procesarea unui dosar de daună în care sunteți implicat pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal:

Date cu caracter personal de identificare. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, codul numeric personal si seria si numărul cărții de identitate, alături de data eliberării și expirării acesteia. Aceste date sunt în general necesare pentru încheierea polițelor de asigurare emise de noi sau de derularea raporturilor contractuale dintre noi și dvs.

Date cu caracter personal de contact. Acestea includ: adresa poștala, număr de telefon, e-mail.

Date cu Caracter Personal incluse in categoria datelor sensibile. In situația producerii unui risc asigurat, prelucrăm Date cu Caracter Personal privind starea de sănătate anterioara încheierii poliței  de  asigurare  care  are  legătură  cu  producerea  riscului  asigurat,  și  anume,  starea fiziologică și/sau patologică, investigații și analize efectuate, tratamente administrate și cure prescrise de către medici în scopul analizei medicale a unui dosar de daună. Aceste date pot fi colectate direct de la dvs., dar și de la furnizori de servicii medicale sau alte persoane cu care aveți o legătură. În această situație, vă vom solicita acordul pentru această prelucrare.

Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari).

Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate).

Date privind bunurile detinute (date privind imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii).

Date  cu  Caracter  Personal  din  relația  dvs.  cu  Colonnade.  Acestea  includ  înregistrări  ale convorbirilor  dvs.  telefonice  cu  call  center-urile  noastre  sau  informații  care  vă  privesc  (în principal în legătură cu producerea de riscuri asigurate), pe care alegeți să ni le transmiteți prin intermediul website-urilor noastre. Vom prelucra aceste date în principal în legătură cu aducerea la îndeplinire a contractelor noastre de asigurare și, în subsidiar, pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre și asigurarea funcționalității platformelor noastre de comunicare cu clienții.

2. Datele cu Caracter Personal ale altor persoane

Există situații în care dumneavoastră ne transmiteți datele cu caracter personal ale altor persoane decât dumneavoastră, fie pentru încheierea unui contract de asigurare, fie în legătură cu punerea în executare a contractului de asigurare. Înțelegem și faptul că există posibilitatea ca asigurarea pe care o contractați să acopere și riscuri la care sunt expuși copii minori. În general, datele cu caracter personal ale acestor persoane vor fi limitate la datele indicate la punctul 1 de mai sus. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita informații suplimentare în legătură cu Datele cu Caracter Personal furnizate de dvs. pentru alte persoane, îndeosebi atunci când este vorba de date cu caracter personal ale unor copii minori. Vom recurge la asemenea solicitări numai în cazuri limitate și numai pentru a stabili cu certitudine că Datele cu Caracter Personal furnizate de dvs. sunt transmise în conformitate cu solicitările legale aplicabile.

Vă rugăm ca, în cazul în care, în vederea executării contractului de asigurare, ne comunicați (și) Datele cu Caracter Personal ale altei persoane, să transmiteți prezenta Informare persoanei respective pentru ca aceasta să fie informată în mod corect și complet în legătură cu prelucrarea de către noi a Datelor lor cu Caracter Personal, scopurile și temeiurile prelucrărilor, precum și drepturile acestor persoane față de prelucrarea de către noi a datelor lor. Având în vedere că noi nu avem o relație directă cu aceste persoane și pentru a nu aduce atingere dreptului lor la intimitate, precum și eforturile semnificative pe care le-ar presupune efectuarea acestor informări către aceste persoane, nu vom încerca să comunicăm direct cu aceste persoane și nu vă vom solicita informații suplimentare despre aceste persoane numai pentru scopul de a le transmite această Informare. Desigur, însă, că, dacă ne veți  pune  la  dispoziție adrese  de  email  ale  acestor  persoane  în  legătură  cu  emiterea  polițelor  de asigurare pentru aceste persoane, le vom transmite acestora această Informare.

Pentru  informații  cu  privire  la  prelucrările  Datelor  cu  Caracter  Personal  de  către  noi,  atât dumneavoastră cât și celelalte persoane ale căror date cu caracter personal ni le transmiteți veți putea accesa site-ul nostru la adresa dpo@colonnade.ro  sau veți putea solicita o copie a acestei Informări scriindu-ne la office@colonnade.ro sau la adresa poștală din Strada. C.A. Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, București, Romania, sau contactându-ne telefonic la: +40 21 300 96 21 sau prin fax, la: +40 21 300 96 36.

3.    Obținerea Datelor dvs. cu Caracter Personal de la alte persoane

Vom obține Datele dvs. cu Caracter Personal de la dumneavoastră, însa le putem obține și din surse terțe, care includ surse publice, în situațiile descrise în această secțiune sau când efectuăm anumite verificări în ceea ce vă privește, potrivit acestei Informări.

Este posibil să primim Datele dvs. cu Caracter Personal de la alte persoane fizice în legătură cu emiterea unei polițe de asigurare;

Vom primi Datele dvs. cu Caracter Personal de la angajatorii dvs. sau de la intermediarii în asigurări cu care lucrăm, în cazul în care ați contractat o poliță de asigurare colectivă sau prin intermediul unor brokeri de asigurări sau alți intermediari. În alte situații, în cazul în care sunteți persoană vătămată și trebuie să fiți despăgubiți conform unor polițe de asigurări existente ale clienților noștri, precum cele de asigurare de răspundere civilă, de bunuri sau de construcții/montaj, vom obține Datele dvs. cu Caracter Personal de la societăți cu care vă aflați în anumite raporturi care au dus la producerea riscului asigurat. În cazul polițelor de asigurare care au o componentă de sănătate, precum cele de călătorie, sau în cazul polițelor de răspundere civilă, vom putea primi Datele dvs. cu Caracter Personal și de la furnizori de servicii medicale, în cazul în care riscurile asigurate includ componente privind sănătatea dvs., însă numai pe baza acordului dvs. expres și în situații limitate; în acest din urmă caz, preferința noastră este să vă solicităm direct dumneavoastră datele respective.

De cele mai multe ori, însă, vom obține Datele dvs. cu Caracter Personal numai în cazul producerii riscurilor asigurate, caz în care vom prelua de la surse terțe suficiente date pentru a vă putea contacta, urmând să vă solicităm direct Datele cu Caracter Personal necesare pentru derularea activității noastre, ceea ce vă permite să aveți un control asupra Datelor dvs. cu Caracter Personal pe care le prelucrăm.

4. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu Caracter Personal sunt prelucrate de Colonnade pentru următoarele scopuri:

Scopurile prelucrărilor Datelor dvs. cu Caracter Personal

Temeiul prelucrărilor

 • Încheierea și aducerea la îndeplinire a contractului de  asigurare  si  operațiunile aferente  care  pot include, fără a avea caracter limitativ, efectuarea cotațiilor de preț,  calculul primelor de asigurare, managementul riscului, pregătirea si transmiterea ofertei,      emiterea      poliței      de      asigurare, administrarea poliței de  asigurare,  identificarea dvs. în calitate de client al Colonnade, evaluarea si soluționarea   cererilor   de   dauna,   determinarea cuantumului despăgubirilor, exercitarea dreptului de regres (daca este cazul). În aceste scopuri, vom folosi Date cu Caracter Personal constând în toate tipurile de date indicate în secțiunea 1 de mai sus.
 • Contractul de asigurare în care sunteți parte, pe care solicitați să îl încheiați sau în baza căruia solicitați o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Colonnade de a se asigura că eventualele despăgubiri sunt acordate în mod justificat sau, cel puțin în cazul informațiilor privind starea dvs. de sănătate, consimțământul
  dumneavoastră.
 • Îndeplinirea  unor  obligații  legale  si  cerințe  ale autorităților publice, care includ, de exemplu, efectuarea formalităților privind cunoașterea clientelei. În aceste scopuri, vom folosi îndeosebi Date cu Caracter Personal constând în date de identificare și de contact, însă nu excludem să devină necesar să transmitem și alte tipuri de date.
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale
 • Pentru a răspunde solicitărilor, reclamațiilor, sugestiilor dumneavoastră. În aceste scopuri, vom folosi îndeosebi Date cu Caracter Personal constând în datele de identificare și de contact.
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale, acordul dvs., interesul nostru legitim de a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre
 • Efectuarea de raportări și analize interne (la nivelul Colonnade și al grupului de societăți din care facem parte), efectuarea de analize statistice/actuariale, inclusiv cele necesare pentru conceperea unor noi produse, analiza fiabilității produselor existente, analiza modalității de interacțiune cu clienții noștri sau îmbunătățirea calității serviciilor noastre. În aceste scopuri, vom folosi Date cu Caracter Personal constând în toate tipurile de date indicate în secțiunea 1 de mai sus.
 • Interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în condiții    de    eficiență    și operativitate, precum și cele de a dezvolta produse și servicii similare si de a menține  relația  cu clienții noștri
 • Efectuarea de verificări și monitorizări în legătură cu dumneavoastră și cu contractele încheiate cu dumneavoastră, detectarea și prevenirea fraudelor. În aceste scopuri, vom folosi Date cu Caracter Personal constând în toate tipurile de date indicate în secțiunea 1 de mai sus.
  •  
 • Interesul nostru legitim de a ne asigura că eventualele despăgubiri vă sunt acordate în mod justificat și de prevenire a fraudelor și a plăților nejustificate în dosarele de daună
 • Soluționarea  potențialelor  litigii  sau  dispute  în general în legătură cu relația noastră contractuală, recuperarea  creanțelor  noastre  față  de  dvs.  În aceste scopuri, vom folosi Date cu Caracter Personal constând în toate tipurile de date indicate în secțiunea 1 de mai sus.
 • Interesul nostru legitim de a ne proteja interesele de afaceri

 

5Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal

Furnizorii noștri de servicii. Aceștia sunt companii externe care ne sprijină în desfășurarea activității noastre  (de  ex.  vânzarea produselor  noastre  de  asigurare,  înregistrarea  polițelor  de  asigurare, prelucrarea plăților, detectarea fraudelor și verificarea identității, operarea website-ului, serviciile suport,  promoții,  dezvoltare  de  website  etc.).  Vom  permite  furnizorilor  de  servicii  și personalului selectat al acestora accesul la și utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal în numele și pe seama Colonnade numai în legătură cu acțiuni de aducere la îndeplinire a scopurilor indicate în această Informare, iar aceștia vor acționa numai pe bază de contracte scrise și de instrucțiuni de la noi, cu respectarea confidențialității și securității Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Printre companiile externe cărora le transmitem Datele dvs. cu Caracter Personal în desfășurarea activității noastre se pot număra brokeri și în general intermediari de asigurare implicați în administrarea contractelor dvs. de asigurare, companii care furnizează aplicații și servicii informatice, furnizori  de  servicii  de  calculație  a  primelor,  agenți  de  constatare  și  administrare  de  daune, alte societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți de arhivare, societăți de curierat, instituții și clinici medicale publice sau private și în general societăți care acordă îngrijiri și sprijin persoanelor vătămate, societăți de recuperare de debite, procesatori de plăți, societăți de call center și asistență în domeniul asigurărilor, alte companii de servicii suport în activitatea de asigurări, precum și alte societăți în legătură cu îndeplinirea scopurilor indicate în această Informare (care ar putea include avocați, auditori și în general consultanți, birouri de traduceri, experți evaluatori, diverși alți prestatori de servicii).

Societăți din Grupul Fairfax. Având în vedere că suntem parte dintr-un grup internațional de societăți, în unele ocazii prilejuite de desfășurarea activităților noastre în legătură cu scopurile identificate în această Informare vom transmite Datele dvs. cu Caracter Personal și către diverse entități din Grupul Fairfax care îndeplinesc pentru noi activități specifice sau care centralizează anumite informații privind activitatea noastră. Vom face acest lucru fie pentru a putea beneficia de servicii la standardele de calitate ale grupului nostru, cu care sunteți deja familiar, sau pentru diverse scopuri interne legate de analiza produselor și activității noastre, de crearea de noi produse, sau de efectuarea de analize statistice/actuariale.

Autorități publice și alte entiți. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către instituții și autorități publice (inclusiv fiscale, de protecție a consumatorilor, de reglementare în domeniul asigurărilor sau în general în domeniul financiar, organe de cercetare penală, instanțe de judecată sau de arbitraj, executori judecătorești) sau asociații din domeniu (i) atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă și (ii) drept răspuns față de anumite proceduri judiciare.

Succesorii legali. În cazul în care Colonnade sau bunurile acesteia sunt achiziționate de către sau fuzionează cu o altă companie, vom partaja Datele dvs. cu Caracter Personal cu oricare dintre succesorii noștri legali.

Proceduri de vânzare-cumpărare sau alte operațiuni similare cu privire la acțiunile/părțile sociale ale Colonnade. Este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie divulgate către terți, în cadrul unor potențiale proceduri de vânzare-cumpărare sau a altor operațiuni similare cu privire la acțiunile/părțile sociale ale Colonnade, în măsura în care va fi necesar pentru realizarea analizelor juridice specifice cu privire la activitatea Colonnade în cadrul unor astfel de proceduri.

 6. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

Colonnade ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura de faptul că Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate numai pe perioada minimă necesară pentru scopul prevăzut în această informare. Vom păstra Datele dvs. cu Caracter Personal într-un format care permite identificarea numai pe perioada în care Datele cu Caracter Personal sunt necesare în legătură cu scopurile prevăzute prin prezenta Informare și au un temei legal valabil.

Din perspectiva duratei stocării Datelor cu Caracter Personal, vom păstra datele pe durata derulării contractului de asigurare și pentru o perioada de timp după încetarea contractului de asigurare, determinată de la caz la caz în funcție de nevoile de executare a contractului, de interesele noastre legitime și de cerințele legale aplicabile. Nu vom păstra Datele dvs. cu Caracter Personal pentru mai mult decât termenele legale sau termenele de prescripție aplicabile.

În situația unor plângeri, dispute sau contestații de orice fel, putem continua să prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pe perioada suplimentară necesară în legătură cu plângerea respectivă.

7. Divulgarea, stocarea și/sau transferul datelor dvs. Cu caracter personal

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menținerea confidențialității și securității Datelor dvs. cu Caracter Personal. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dvs. alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețele de socializare aparținând terților.

Limitarea datelor cu caracter personal prelucrate. Potrivit principiului minimizării datelor cu caracter personal folosite, vom prelucra numai acele date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru scopurile noastre. De asemenea, vom revizui periodic datele cu caracter personal pe care le folosim pentru conformitate cu acest principiu.

Persoanele care pot accesa datele dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu Caracter Personal vor  fi  prelucrate  de  personalul sau  reprezentanții  noștri  autorizați,  numai  în  măsura  în  care  este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate Datele dvs. cu Caracter  Personal  (de  ex.,  personalul  nostru  responsabil  de  relația  cu  clienții  va avea  acces  la evidențele dumneavoastră). Vom revizui periodic termenii de acces al personalului nostru la datele cu caracter personal.

Măsuri tehnice și organizaționale. Vom adopta măsuri adecvate pentru a ne permite să acționăm corespunzător în caz că ne transmiteți solicitări de exercitare a drepturilor dvs.

Măsuri luate în mediile de operare. Stocăm Datele dvs. cu Caracter Personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protejarea Datelor cu Caracter Personal. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este întotdeauna pe deplin sigură și, chiar dacă Noi vom depune toate diligențele pentru  protejarea  Datelor  dvs.  cu  Caracter  Personal, nu  vă putem  garanta  securitatea datelor în timpul transmiterii acestora prin intermediul Website-urilor/aplicațiilor noastre.

Transferul datelor dvs. cu caracter personal. E posibil ca prelucrarea Datelor dvs. Cu Caracter Personal, astfel cum este prezentată mai sus, să necesite în cele din urmă transferul/transmiterea Datelor cu Caracter Personal către și/sau stocarea acestora la o destinație (alte entități Colonnade) în afara țării dvs. de reședință, în special în state membre UE (de ex., Luxemburg, Slovacia, Ungaria), unde sunt aplicabile cerințe de protecție a Datelor dvs. cu Caracter Personal la același nivel cu cele din România.

De asemenea, e posibil ca in viitor sa transferam Datele dvs. cu Caracter Personal către state din afara Spațiului Economic European ("SEE") (de ex., către alte entități Colonnade sau entități din cadrul grupului Fairfax), inclusiv către state care au standarde diferite de protecție a datelor față de cele aplicabile în cadrul SEE. In acest sens, vom lua măsuri necesare pentru a asigura că transferul Datelor dvs. cu Caracter Personal este efectuat în conformitate cu legile aplicabile și cu asigurarea unui nivel adecvat de securitate a Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Dintre măsurile solicitate de legea aplicabilă în legătură cu transferuri internaționale ale Datelor dvs. cu Caracter Personal, (i) vom pune în aplicare clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană în scopul protejării Datelor dvs. cu Caracter Personal (iar dvs. aveți dreptul de a ne solicita o copie a acestor clauze (contactându-ne în modul prevăzut mai jos) sau (ii) vom transfera Datele dvs. cu Caracter Personal în jurisdicții care au primit din partea Comisiei Europene o decizie de adecvare a cadrului de protecție a datelor cu caracter personal sau (iii) implementa reguli corporative obligatorii aprobate de o autoritate de supraveghere din Uniunea Europeană, care stabilesc garanții și măsuri adecvate cu privire la transferul de date cu caracter personal sau (iv) vă vom solicita consimțământul dvs. expres, daca va fi cazul.

În legătură cu conformarea cu sancțiuni aplicate la nivel internațional, poate să fie necesar să transferăm Datele dvs. cu Caracter Personal către societatea DXC Technology, în Statele Unite ale Americii, aceasta fiind o societate care a aderat la programul Scutul de Confidențialitate UE-SUA (EU- US Privacy Shield), ceea ce înseamnă că DXC Technology și-a asumat angajamentul de a proteja și prelucra în condiții de securitate date cu caracter personal, în conformitate cu cerințele din legislația aplicabilă în Uniunea Europeană.

 8. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul la informare:

i. aveți dreptul de a fi informați în legătura cu prelucrarea de către Colonnade a Datelor dvs. cu Caracter Personal;

ii. aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dvs.;

iii. in cazul oricărei prelucrări automate a datelor dvs. cu caracter personal care generează un  efect  juridic  sau  un  efect semnificativ  asupra  dvs.,  aveți  dreptul  de  a  solicita informații  cu  privire  la  existența  acesteia,  la  o  explicație  a  logicii implicate,  la semnificația și, după caz, la orice consecințe preconizate ale unei astfel de prelucrări.;

în acest caz, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, daca prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate;

b. Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita accesul la, sau copii ale Datelor cu Caracter Personal prelucrate de noi sau în numele nostru și dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care le puteți transmite altui operator;

c. Dreptul de actualizare a datelor: aveți dreptul de a obține rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor incomplete sau inexacte;

d. Dreptul de retragere a consimțământului dumneavoastră: în cazul în care prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pe baza acordului dumneavoastră, vă veți putea retrage acest acord, iar noi nu vom mai prelucra acele date. Legalitatea prelucrărilor Datelor dvs. cu Caracter Personal efectuate de noi înainte de retragerea consimțământului dvs. nu va fi afectată de retragerea consimțământului dvs.;

e. Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legitime justificate, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

f. Dreptul de restricționare: aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie restricționată la anumite scopuri limitate, potrivit legii; și

g. Dreptul de portabilitate: aveți dreptul de portabilitate a Datelor cu Caracter Personal, în sensul transferului lor către un alt operator de date personale desemnat de dvs.,

h. Dreptul de ștergere: aveți dreptul de ștergere a datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate);

i. Dreptul de a vă adresa autorităților: aveți dreptul  de a depune reclamații  cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu adresa în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax   +40318059602)   și/sau   de   a   va   adresa   instanțelor   judecătorești competente în situația încălcării unui drept.

Drepturile stabilite în această secțiune nu vă afectează sau limitează în vreun fel celelalte drepturi legale pe care le aveți conform legii. Decizia dvs. de a exercita oricare dintre aceste drepturi nu vă va afecta statutul dvs. de asigurat al Colonnade. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enunțate mai sus ori pentru a obține informații suplimentare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați prin oricare din următoarele căi: în scris la adresa poștală: Strada. C.A. Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, București, Romania, prin telefon la numărul +40 21 300 96 21 sau prin e-mail la adresa dpo@colonnade.ro.

 9. Modificările aduse prezentei notificări

În cazul în care aducem modificări modalității în care prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal, vom actualiza prezenta Informare și o vom aduce la cunoștința dumneavoastră potrivit legii. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Notificări în orice moment.

10. Operatorul de date și date de contact

Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Informare și la practicile noastre de confidențialitate sau pentru a transmite o plângere cu privire la nerespectarea de către noi a legislației aplicabile privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați la: în scris la adresa poștală: Strada. C.A. Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, București, Romania, prin telefon la numărul +40 21 300 96 21 sau prin e-mail la adresa office@colonnade.ro.

Puteți  de  asemenea  contacta  Responsabilul  nostru  de  Protecția  Datelor  prin  e-mail,  la  adresa: dpo@colonnade.ro sau prin poștă la: Strada. C.A. Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, București, Romania.

Vom confirma și vom investiga orice plângere legată de modalitatea în care noi gestionăm Datele cu Caracter Personal (inclusiv orice plângere privind încălcarea de către noi a drepturilor care vă revin în baza legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor).

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost actualizata la data de 17.02.2021

 

Download