Informare privind sesizarea unor eventuale nereguli

In cadrul Colonnade, acordam o atentie deosebita unei conduite de afaceri conforme si etice. Astfel, oferim posibilitatea de a raporta orice potentiala incalcare a legilor sau reglementarilor legale de catre persoane aflate in relatie de munca cu Colonnade Insurance S.A.


Cand puteti face o sesizare?

Atunci cand aveti motive sau informatii intemeiate pentru care considerati ca a avut loc sau este posibil sa se produca o incalcare a legii sau un comportament neetic si necorespunzator care are legatura cu activitatile desfasurate in cadrul Colonnade.

Sesizarea va fi tratata in mod confidential si identititatea dumneavoastra va fi protejata. 


Cine poate face o sesizare?

 • un angajat sau un fost angajat Colonnade,
 • o persoana care aplica pentru un loc de munca in cadrul Colonnade,
 • o persoana care presteaza munca pentru Colonnade printr-un contract diferit fata de contractul individual de munca, 
 • un antreprenor in relatie comerciala cu Colonnade,
 • un actionar sau partener Colonnade,
 • un membru al oricarui organism al Colonnade, altul decat cel din functia de angajat,
 • orice persoana care executa lucrari pentru Colonnade sub supravegherea sau indrumarea unui contractor,
 • un subcontractor sau furnizor al Colonnade,
 • un stagiar sau voluntar al Colonnade.


Cum este protejata persoana care face sesizarea?

Persoanele care raporteaza eventuale nereguli nu vor face obiectul niciunei forme de  represalii, amenintari sau incercari de a fi folosite si sunt protejate din punct de vedere legal. Colonnade garanteaza deplina confidentialitate a datelor furnizate in sesizare si protejeaza identitatea expeditorilor.


Ce urmeaza dupa depunerea sesizarii?

Persoana care transmite sesizarea va primi o confirmare de primire in termen de 7 zile de la transmiterea acesteia. De asemenea, va primi un raspuns si o informare privind masurile luate de Colonnade in termen de 3 luni de la data depunerii sesizarii (face exceptie atunci cand sesizarea este anonima, aceasta modalitate nepermitand Colonnade sa identifice adresa persoanei care face sesizarea).


Cum poti transmite sesizarea?

Sesizarea se poate face prin unul dintre urmatoarele canale de comunicare:


 • prin e-mail catre: whistleblowing@colonnade-insurance.com 
 • prin curier/posta cu mentiunea  "Whistleblowing-confidential!" catre:

 Colonnade Insurance S.A.

1b, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg

Luxembourg


sau 


 • Apeland urmatoarele numere de telefon :

+352 281156-204 sau +352281156-206


Sesizarile anonime facute prin e-mail sau prin intermediul postei vor fi luate in considerare.