Clonnade Insurance S.A. Luxembourg - Sucursala București ("Colonnade") se angajează să protejeze intimitatea persoanelor cu care relaționăm în desfășurarea activității noastre.

"Informații cu caracter personal" reprezintă informații care vă identifică și se raportează la dvs. sau la alte persoane (cum ar fi persoanele aflate în întreținerea dvs.). Această Politică de confidențialitate descrie modul în care gestionăm Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm prin:

 • acest site (“Site-ul”) http://www.colonnade.ro;
 • aplicațiile software puse la dispoziție de noi pentru utilizarea pe sau prin computere și dispozitive mobile ("Aplicații");
 • paginile noastre de social media; și
 • alte materiale, instrumente și aplicații sociale ("Materialele Social Media")

denumite colectiv (incluzând Site-ul, Aplicațiile și Materialele Social Media) în continuare "Serviciile Electronice Colonnade",

și prin alte mijloace (de exemplu, din cererile dvs. pentru interogări și formulare de reclamații, apeluri telefonice, e-mailuri și alte comunicări cu noi, precum și de la anchetatori, profesioniști medicali, martori sau alți terți implicați în relațiile noastre comerciale cu dvs.). 


Extinde toate

Pe cine puteți contacta în legătură cu Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal

Dacă aveți orice întrebări cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa pe e-mail: DataProtection.Romania@colonnade.ro sau în scris la: Departamentul Serviciu Clienți, Colonnade Insurance S.A. Luxembourg - Sucursala București, Cladirea Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etaj 8, Sector 1, București, România.

 • Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm

În funcție de relația dvs. cu societatea noastră (de exemplu, în calitate de consumator titular al unei polițe, asigurat sau solicitant, martor, broker comercial sau reprezentant desemnat sau altă persoană în relație cu activitatea noastră), Informațiile cu caracter personal culese despre dvs. și persoanele aflate în întreținerea dvs. pot include:

 • Informații generale și informații de contact

Numele dumneavoastră; adresa; e-mail-ul și detaliile de telefon; genul; starea civilă; situația familială; data și locul nașterii; parole (inclusiv pe sistemele noastre); studii; atribute fizice; evidențe de activitate, cum ar fi evidențele de conducere; fotografii; istoricul de locuri de muncă, competențele și experiența; licențe profesionale și afilieri; relația cu deținătorul poliței de asigurare - asigurat sau solicitant; data și cauza morții, rănirii sau invalidității.

 • Numere de identificare emise de organisme sau agenții guvernamentale

Numărul de asigurări sociale sau de asigurări naționale; numărul pașaportului; codul de identificare fiscală; numărul de identificare militară; codul permisului auto sau al altui permis; copii ale actelor de identitate sau ale altor documente de identificare.

 • Informații financiare și detalii ale contului

Numărul cardului de plată; numărul contului bancar și detaliile contului; istoricul de credit și scorul de credit; active; sursa de venit; alte informații financiare.

 • Starea medicală și starea de sănătate

Starea fizică sau psihică sau medicală; stare de sănătate; vătămare sau informații privind persoanele cu dizabilități; procedurile medicale efectuate; obiceiuri personale (de exemplu, fumatul sau consumul de alcool); informații cu privire la rețete; și istoricul medical.

 • Alte informații sensibile

În anumite cazuri, este posibil să primim informații sensibile despre calitatea de membru al sindicatelor, credințe religioase, opinii politice, istoric medical de familie sau informații genetice (de exemplu, dacă solicitați o asigurare prin intermediul unui terț partener de marketing, care este o entitate comercială, organizație politică sau religioasă). În plus, putem obține informații despre cazierul dvs. judiciar sau istoricul litigiilor civile în procesul de prevenire, detectare și investigare a fraudei. De asemenea, este posibil să obținem informații sensibile dacă ni le furnizați voluntar sau le-ați furnizat centrelor sau instituțiilor medicale (de exemplu, dacă vă exprimați preferințele privind tratamentul medical bazat pe credințele dvs. religioase).

 • Înregistrări telefonice

Înregistrări de apeluri telefonice către reprezentanții noștri și centrele de apel.

 • Prevenirea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor

De exemplu, ni se poate cere de către forțele de ordine să le furnizăm anumite informații.

 • Informații care ne permit să furnizăm produse și servicii

Locația și identificarea proprietății asigurate (de exemplu, adresa proprietății, plăcuțele de înmatriculare sau numărul de identificare al vehiculului), asigurări de călătorie, inclusiv numerele rezervării, categoriile de vârstă ale persoanelor pe care doriți să le asigurați, numerele poliței și ale pretenției, detaliile privind acoperirea/pericolele, cauza și motivul pierderii, accidente anterioare sau istoricul pierderilor, statutul dumneavoastră de administrator sau partener, sau alte interese privind participarea sau administrarea in cadrul unei organizații, și altă asigurare pe care o dețineți.

 • Preferințele de marketing și feedbackul clienților

Puteți să ne comunicați preferințele de marketing, să participați la un concurs sau o tragere la sorți sau o altă promoție de vânzări sau să răspundeți la un sondaj voluntar de satisfacție a clienților. De asemenea, este posibil să că contactăm pentru a obține un feedback cu privire la serviciile oferite dvs. și / sau pentru a obține opinia dvs. referitoare la noi servicii. Cu toate acestea, suntem dispuși să vă informăm că ne vom strădui să vă contactăm pentru preferințele de marketing, în special pentru a vă proteja interesele și pentru a vă îmbunătăți calitatea serviciilor.

 • Cont social media și informații din Aplicații

Este posibil să primim anumite Informații cu caracter personal despre dvs. atunci când utilizați aplicațiile noastre sau conținutul social media, inclusiv numele dvs. de cont social media și imaginea de profil și alte Informații cu caracter personal pe care ni le furnizați. Dacă alegeți să vă conectați contul dvs. social media de la un alt furnizor de servicii social media la oricare dintre serviciile electronice Colonnade, Informațiile cu caracter personal din contul dvs. de social media vor fi partajate cu noi, informații care pot include Informații cu caracter personal care fac parte din profilul contului dvs. social media sau din profilurile prietenilor dvs. 

Cum folosim Informațiile cu caracter personal

Utilizăm aceste Informații cu caracter personal pentru:

 • a comunica cu dvs. și cu ceilalți, ca parte a activității noastre.
 • a trimite /furniza informații importante privind modificările aduse politicilor noastre, altor termeni și condiții, serviciilor electronice Colonnade și alte informații administrative.
 • a lua decizii cu privire la serviciile de asigurări; să furnizăm servicii de asigurare și asistență, inclusiv evaluarea, prelucrarea și decontarea cererilor; și, după caz, gestionarea litigiilor privind cererile.
 • a evalua eligibilitatea pentru planuri de plată și procesarea plăților de prime și alte plăți.
 • a asigura o calitate îmbunătățită, instruire și a securitate (de exemplu, în ceea ce privește apelurile telefonice înregistrate sau monitorizate la numerele noastre de contact).
 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor, precum și analizarea și gestionarea altor riscuri comerciale.
 • a efectua studii de piață și analize, inclusiv studii de satisfacție.
 • a furniza informații de marketing (inclusiv informații despre alte produse și servicii oferite de parteneri terți), în conformitate cu preferințele pe care le-ați exprimat.
 • a vă personaliza experiența cu Serviciile electronice Colonnade prin prezentarea de informații și anunțuri personalizate pentru dvs.
 • a vă identifica față de orice destinatar al mesajelor trimise prin Serviciile electronice Colonnade.
 • a vă permite să participați la concursuri, tombole și alte promoții similare și să administrați aceste activități.

Unele dintre aceste activități au termeni și condiții suplimentare, care ar putea conține informații suplimentare despre modul în care folosim și dezvăluim Informațiile cu caracter personal, așa că vă sugerăm să le citiți cu atenție. 

Facilitarea funcționalității de partajare prin social media

Gestionarea infrastructurii și operațiunilor noastre comerciale și conformitatea cu politicile și procedurile interne, inclusiv cele referitoare la audit; Finante si Contabilitate; Facturare și colectare; Sisteme informatice; Găzduire de date si pagini web; continuitatea afacerii; și evidențe, gestionarea documentelor și a tipăririi.

Rezolvarea plângerilor și gestionarea cererile de acces la date sau de corectare.

Respectarea legilor și normelor aplicabile (inclusiv legile din țara dvs. de reședință), cum ar fi cele referitoare la spălarea banilor și la combaterea terorismului sau la protecția datelor; respectarea procesului legal; răspunsul la solicitări din partea autorităților publice și guvernamentale (inclusiv celor din afara țării de reședință).

Stabilirea și apărarea drepturilor legale; Protejarea operațiunilor noastre sau cele ale oricăror companii din grupul nostru sau ale partenerilor de afaceri, drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea noastră și / sau a companiilor din grup, ale dvs. sau ale altora; și urmărirea căilor de atac disponibile sau limitarea daunelor. 

Transferul internațional de Informații cu caracter personal

Datorită naturii globale a afacerii noastre, în scopurile prezentate mai sus, putem transfera Informații cu caracter personal către companii situate în alte țări (inclusiv Canada, Statele Unite și alte țări care au un regim diferit de protecție a datelor decât cele din țara în care vă aflați). De exemplu, putem transfera Informații cu caracter personal pentru a procesa cererile internaționale de asigurare de călătorie și pentru a oferi servicii de asistență medicală de urgență când vă aflați în străinătate. Putem transfera informații la nivel internațional companiilor din grup, furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri și autorităților guvernamentale sau publice.

Partajarea Informațiilor cu caracter personal

Colonnade poate pune Informațiile cu caracter personal la dispoziția:

Companiile noastre din grup în scopuri comerciale, de angajare și marketing. Colonnade poate pune Informațiile cu caracter personal la dispoziția altor sucursale ale Colonnade Insurance SA (Marele Ducat al Luxemburgului) sau companiilor din grup. Pentru o listă a companiilor din grupul Colonnade care pot avea acces la și utiliza informațiile cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați, așa cum se prevede în prezentul document. Colonnade este responsabilă pentru gestionarea și securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal utilizate în comun. Accesul la Informațiile cu caracter personal în cadrul grupului se limitează la persoanele care au nevoie să acceseze informațiile în scopuri de afaceri, inclusiv în scopuri de marketing.

 • Alte companii de asigurare și distribuție

În cursul activității de marketing și prestări servicii de asigurări, precum și în procesarea plângerilor, Colonnade poate pune informațiile cu caracter personal la dispoziția unor terțe părți, precum alți asigurători, reasiguratori, brokeri de asigurare și reasigurare și alți intermediari și agenți, reprezentanți desemnați, distribuitori, parteneri din aceeași zonă de marketing și instituții financiare, firme ce tranzacționează valori mobiliare și alți parteneri de afaceri. O astfel de partajare a datelor cu caracter personal în majoritatea cazurilor este necesară pentru prestarea serviciilor de asigurare și pentru protejarea drepturilor dvs. în baza contractelor de asigurare.

 • Furnizorii noștri de servicii

Terții furnizori de servicii externi, cum ar fi specialiști medicali, contabili, actuari, auditori, experți, avocați și alte tipuri de consilieri profesionali, furnizori de servicii medicale și de turism, furnizori de servicii de call-center, furnizori de servicii și sisteme IT, suport și hosting, furnizori de servicii de tipărire, publicitate, marketing și de studii și analize de piață; bănci și instituții financiare ce deservesc conturile noastre, administratori terți de plângeri, furnizori de servicii de gestionare de documente și înregistrări, specialiști de investigații si ajustări, consultanți în construcții, ingineri, examinatori, consultanții juriului, traducători și furnizori similari de servicii externalizate care ne asistă în desfășurarea activității noastre.

 • Destinatarii activității dvs. de partajare socială

Acești destinatari sunt prietenii asociați cu contul dvs. de social media, cu alți utilizatori ai site-urilor web și cu furnizorul de cont social media, în legătură cu activitatea dvs. de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați contul dvs. social media furnizat de un alt furnizor de servicii cu Contul de servicii electronice Colonnade sau dacă vă conectați la contul dvs. de servicii electronice Colonnade de la un alt cont de social media. Conectând contul dvs. Colonnade de Servicii Electronice și celălalt cont de social media, ne autorizați să partajăm informații cu furnizorul dvs. de cont social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le partajăm va fi guvernată de politica de confidențialitate a celuilalt furnizor de servicii sociale. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. personale să fie partajate cu alți utilizatori sau cu celălalt furnizor de social media, nu vă conectați la contul dvs. social media prin contul dvs. de Servicii electronice Colonnade și nu participați la partajarea socială a serviciilor electronice Colonnade.

 • Autoritățile guvernamentale și terțe părți implicate în acțiunile în instanță

Colonnade poate de asemenea să dezvăluie informații cu caracter personal autorităților guvernamentale sau altor autorități publice (inclusiv, dar fără a se limita la, comisii pentru compensații lucrători, instanțe, instituții de aplicare a legii, autorități fiscale și organe de cercetare penală) și terțe părți participante în procese civile și contabilii lor, auditorii, avocații, precum și alți consilieri și reprezentanți, așa cum considerăm necesar sau potrivit: (a) pentru conformitatea cu cerințele legislației aplicabile, incluzând și legislația altor țări decât țara dumneavoastră de reședință; (b) pentru a ne conforma cu procedura legală; (c) pentru a răspunde cererilor autorităților publice și guvernamentale, inclusiv autorități din afara țării dumneavoastră de reședință; (d) pentru punerea în executare a termenilor și condițiilor noastre; (e) pentru a proteja activitatea noastră, cât și pe cea a oricărei companii din grupul nostru; (f) pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, și/sau pe cea a grupului nostru de companii, a dumneavoastră și a altora; și (g) pentru a ne permite să urmărim remediile posibile sau să ne limităm pagubele.

 • Alte terțe părți

Este posibil să dezvăluim Informații cu Caracter Personal către beneficiari, furnizori de servicii de urgență (pompieri, poliție și servicii medicale de urgență), comercianți cu amănuntul, rețele medicale, organizații și furnizori, transportatori, birouri de credit, agenții de raportare credite, și alte persoane implicate în accidente ce fac obiectul unei plângeri; precum și cumpărători și posibili cumpărători sau alte părți implicate în orice propunere de reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participațiune, atribuire, transfer sau alt tip de tranzacție în legătură cu toată sau o parte din activitatea, activele sau acțiunile noastre.

Informații cu Caracter Personal pot de asemenea să fie partajate de dumneavoastră, pe forumuri, chat, pe paginile de profil sau de blog, precum și în alte servicii electronice Colonnade unde aveți posibilitatea de a introduce informații și materiale (inclusiv, fără limitare, Materialele noastre Social Media). Vă rugăm să luați în considerare faptul că orice informație pe care o introduceți sau o dezvăluiți prin intermediul acestor servicii devine informație publică și poate fi disponibilă vizitatorilor și utilizatorilor de servicii electronice Colonnade și publicului larg. Vă îndemnăm să fiți foarte atenți când decideți să partajați Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal, sau orice altă informație prin serviciile electronice Colonnade.

Securitate

Colonnade va lua măsurile tehnice, fizice, legale și administrative potrivite, în concordanță cu legislația aplicabilă privind protecția vieții private și securitatea datelor personale. Din păcate, niciun transfer de date prin intermediul internetului sau niciun sistem de stocare de date nu poate garanta o siguranță de 100%. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea cu noi încetează să mai fie sigură (de exemplu, dacă simțiți că securitatea oricărei Informații cu Caracter Personal pe care ați dezvăluit-o către noi a fost compromisă) vă rugăm să ne înștiințați de îndată. (A se vedea secțiunea de mai sus, ,,Pe cine puteți să contactați în legătură cu Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal”).

Când Colonnade dezvăluie Informații cu Caracter Personal către un furnizor de servicii, acesta va fi selectat cu atenție și i se va cere să folosească măsurile necesare pentru a asigura protecția și confidențialitatea Informațiilor dumneavoastră cu Caracter Personal. 

Retenția informațiilor dumneavoastră cu caracter personal

Colonnade ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că Informațiile cu Caracter Personal pe care le prelucrăm sunt folosite numai în scopurile pentru care au fost colectate, în modul cel mai corect și complet necesar pentru atingerea scopurilor descrise în această Politică de confidențialitate. Colonnade va păstra Informațiile cu Caracter Personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prevăzute de această Politică de confidențialitate, cu excepția cazurilor în care o retenție pe o perioadă mai îndelungată este cerută sau permisă de lege.

Informații cu caracter personal ale altor persoane

Dacă furnizați Informații cu Caracter Personal ale altor persoane către Colonnade, sunteți de acord (a) să informați persoana respectivă cu privire la conținutul acestei Politici de confidențialitate și (b) să obțineți orice tip de consimțământ cerut de legislație cu privire la colectarea, folosirea, dezvăluirea și transferul (inclusiv transferul internațional) Informațiilor cu Caracter Personal ale respectivei persoane, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. 

Preferințele de marketing

Vă vom furniza în mod regulat ocazii de a ne comunica preferințele dumneavoastră de marketing, inclusiv în comunicările noastre către dumneavoastră. Ne puteți de asemenea contacta pe email la adresa: DataProtection.Romania@colonnade.ro sau scriind la: Departamentul Serviciu Clienți, Colonnade Insurance S.A. Luxembourg - Sucursala București, Cladirea Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etaj 8, Sector 1, București, România pentru a ne comunica preferințele dvs. de marketing sau pentru a renunța la acest serviciu.

Dacă doriți să nu mai primiți e-mail-uri legate de aspecte de marketing / publicitare de la Colonnade de la un moment dat, puteți renunța la primirea acestor mesaje folosind opțiunea “dezabonare” furnizată în fiecare e-mail sau contactându-ne la adresele de mai sus.

Primirea de mesaje mobile (de exemplu, mesaje text SMS) / comunicații telefonice / poștă electronică de la noi: dacă nu mai doriți să primiți mesaje mobile / telefonice / poștă electronică de la Colonnade de acum înainte, puteți renunța la primirea acestor comunicări de marketing, contactând-ne la adresele de mai sus.

 • Partajarea informațiilor dvs. personale cu companiile din grupul nostru în scopuri de marketing:

Dacă preferați să nu partajăm informațiile dvs. personale cu companiile noastre de grup în scopuri proprii de marketing, puteți renunța la această partajare prin contactarea noastră la adresele de mai sus.

 • Partajarea informațiilor dvs. personale cu parteneri terți selectați în scopuri de marketing:

Dacă preferați să nu partajăm informațiile dvs. personale cu partenerii noștri terți în scopuri proprii de marketing, puteți renunța contactând-ne la adresele de mai sus.

Intenționăm să ne conformăm opțiunii dumneavoastră de dezabonare într-o perioadă rezonabilă de timp. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care alegeți să renunțați prin modalitățile descrise mai sus, nu vom șterge Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal din bazele de date ale terților către care am dezvăluit deja Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal (adică celor cărora le-am furnizat deja Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal la data când răspundem solicitării dumneavoastră de dezabonare). Vă rugăm să mai aveți în vedere și faptul că, deși ați ales să renunțați la comunicările în scopuri de marketing, vă putem totuși trimite alte comunicări importante de ordin administrativ, la care nu aveți posibilitatea să renunțați.

Cereri de acces și de corectare, solicitări legate de dreptul la ștergere sau de dreptul la restricționarea prelucrării, întrebări și preocupări.

Aveți dreptul să accesați, să corectați și să obiectați împotriva utilizării și partajării sau să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal din anumite motive. Vă rugăm să ne contactați în conformitate cu secțiunea "Pe cine puteți să contactați în legătură cu Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal” pentru orice asemenea solicitare sau dacă aveți întrebări sau motive de îngrijorare despre modul în care sunt prelucrate Informațiile cu Caracter Personal. Vă rugăm să luați în considerare faptul că anumite Informații cu Caracter Personal pot fi excluse de la exercitarea dreptului de acces, corecție, opoziție, ștergere sau eliminare, în conformitate cu legislația locală privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

De asemenea, aveți dreptul să solicitați companiei Colonnade să șteargă datele dvs. cu caracter personal pentru unul dintre următoarele motive: 1) datele personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) dvs.- ca persoană vizată - retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și unde nu există alt motiv juridic pentru prelucrare; 3) dvs. - în calitate de persoană vizată - vă împotriviți prelucrării și nu există motive legale întemeiate pentru prelucrare; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale din dreptul Uniunii sau al statului membru care reglementează activitatea Colonnade în calitate de operator; 6) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale. Dorim să vă informăm că există ipoteze în care avem motive legale de a refuza ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.

În plus, aveți dreptul să solicitați companiei Colonnade ca operator de date să restricționeze prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când: 1) exactitatea datelor este contestată de dvs., pentru o perioadă care să permită companiei Colonnade să verifice corectitudinea datelor; 2) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricția de utilizare a acestora; 3) Colonnade nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunteți obligat de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; 4) v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează celor ale persoanei vizate.

Atunci când vă exercitați drepturile legitime ale persoanelor vizate, vă rugăm să luați în considerare faptul că serviciile furnizate de Colonnade sunt direct și integral legate de exactitatea și autenticitatea datelor personale furnizate de dvs. 

Alte informații pe care le colectăm prin Serviciile electronice Colonnade

 • "Alte informații" reprezintă orice informație care nu dezvăluie identitatea dvs. specifică, cum ar fi:
 • Informații despre browser și informații despre dispozitive electronice;
 • Datele de utilizare a aplicațiilor;
 • Informații colectate prin cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii;
 • Informații demografice și alte informații furnizate de dvs.; și
 • Informații agregate. 

Alte informații pe care le colectăm

Noi și furnizorii noștri de servicii terțe părți putem colecta Alte informații prin diverse metode, incluzând:

 • Prin browserul de internet sau dispozitivul electronic:

Anumite informații sunt colectate de majoritatea paginilor de internet sau automat prin dispozitivul electronic, precum adresa IP (adresa de internet a computerului dumneavoastră), rezoluția ecranului, tipul și versiunea sistemului de operare (Windows sau Mac), tipul și versiunea browser-ului de internet, momentul vizionării și pagina (paginile) vizionate și numele și versiunea Serviciilor Electronice Colonnade (precum Aplicația) pe care le utilizați. Folosim aceste informații pentru a ne asigura că Serviciile Electronice Colonnade funcționează corect.

 • Prin utilizarea de către dvs. a Aplicației:

Când descărcați și utilizați Aplicația, noi și furnizorii de servicii putem urmări și colecta date despre utilizare, cum ar fi data și ora la care Aplicația de pe dispozitivul dvs. electronic accesează serverele noastre și ce informații și fișiere au fost descărcate în aplicație pe baza numărului unic al dispozitivului dvs.

 • Folosind cookie-urile:

Cookie-urile sunt informații stocate direct pe computerul pe care îl utilizați. Cookie-urile ne permit să identificăm calculatorul și să colectăm informații cum ar fi tipul browser-ului de internet, timpul petrecut cu serviciile electronice Colonnade, paginile vizitate, preferințele de limbă și site-ul web al țării respective. Putem folosi informațiile din motive de securitate, pentru a facilita navigarea, pentru a afișa mai eficient informațiile, pentru a vă personaliza experiența în utilizarea Serviciilor electronice Colonnade sau pentru a culege informații statistice despre utilizarea Serviciilor electronice Colonnade. Cookie-urile ne permit în continuare să vă prezentăm reclamele sau ofertele care sunt cele mai susceptibile a vă interesa. De asemenea, putem utiliza module cookie pentru a urmări răspunsurile dvs. la anunțurile noastre și este posibil să folosim cookie-uri sau alte fișiere pentru a urmări utilizarea altor site-uri web.

Mai jos este o descriere a tuturor cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul nostru românesc, ce fac, ce date despre dvs. colectăm și la ce le folosim:

Cookie pentru localizare geografică - Când o persoană vizitează una dintre paginile noastre de internet pentru prima dată, îi citim locația folosind adresa IP și utilizăm această informație pentru a presupune ce versiune de țară a paginii de internet dorește să viziteze. Această metodă nu este pe deplin exactă, cu toate acestea, când cineva vizitează o anume versiune de țară a paginii de internet, folosim un cookie pentru a stoca această informație și pentru a stoca limba aleasă pentru vizitarea paginii de internet. Următoarea dată când respectiva persoană va vizita pagina de internet, vom citi cookie-ul și vom prezenta aceeași versiune de țară și aceeași limbă folosite anterior. Beneficiul avut în vedere este faptul că utilizatorul nu mai este nevoit să re-selecteze țara de fiecare dată când vizitează pagina de internet. Nicio Informație cu Caracter Personal nu este colectată sau prelucrată de acest cookie..

Site Catalyst cookie (oferit de Adobe) - Acest cookie ne ajută să colectăm și să analizăm informații cu privire la modul în care vizitatorii ajung pe pagina noastră de internet și apoi cum interacționează cu aceasta, incluzând produse pe care le caută, materiale vizualizate și pașii ce conduc spre o achiziție completă sau abandonată. Folosim aceste informații agregate pentru a ne adapta pagina de internet astfel încât să răspundă mai bine nevoilor și intereselor lor și ale altor vizitatori. Acest cookie este instalat pe computerul unui vizitator numai temporar. Acest cookie nu colectează sau utilizează Informații cu Caracter Personal, ci înregistrează un cod anonim ce identifică utilizatorii, iar acest cod „urmărește” utilizatorul pe parcursul întregii sesiuni de vizitare a paginii de internet. Folosim informațiile agregate și anonime pentru analize statistice..

Cookie DoubleClick - Instalăm pe computerul tuturor vizitatorilor paginii de internet un cookie de urmărire pixel, cu scopul afișării panoului publicitar al activității noastre. Folosim aceste cookie-uri pentru a ști dacă un vizitator a mai utilizat pagina noastră de internet în trecut și astfel să afișăm panoul publicitar potrivit sau pe cel al unei rețele de pagini de internet afiliate. Nicio Informație cu Caracter Personal nu este colectată. Una dintre companiile de publicitate pe care le folosim este Google Inc, sub marca DoubleClick. Pentru mai multe informații despre cookie-ul DoubleClick, sau pentru a opta să renunțați la publicitatea prin cookie-ul DoubleClick, vă rugăm să accesați: http://www.google.com/privacy/ads/.

Cookie Affiliate - Utilizăm un cookie de urmărire pixel, care este instalat pe computerul vizitatorului și care colectează numai ID-ul de tranzacție (care identifică orice pagină de internet afiliată din care vine utilizatorul), precum și o momentul în timp și data. Acest lucru permite rețelelor afiliate să urmărească vânzările și că un afiliat să fie creditat pentru o vânzare referită nouă. Nu implică transmiterea niciunei Informații cu Caracter Personal.

Cookie Optimost - Folosim acest cookie pentru a colecta informații despre sesiuni anonime, ce ne comunică când un cookie a fost instalat pe computerul unui utilizator, precum și din ce segment, serie sau versiune creativă face parte. Cookie-ul are un ,,id de vizitator” anonim, care este un număr aleatoriu generat să identifice un vizitator, să facă distincția între vizitatori unici și /sau frecvenți. Aceste cookie nu colectează Informații cu Caracter Personal. Pentru a vedea politica de confidențialitate Optimost, vă rugăm să vizitați: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.

Puteți refuza acceptarea cookie-urilor pe care le folosim prin modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă nu acceptați aceste cookie, puteți întâmpina inconveniențe în folosirea Serviciilor Electronice Colonnade sau a unor produse online.

 • Folosirea tehnologiilor de tipul ,,pixel tags”, ,,web beacons”, ,,clear GIFs” sau a altor tehnologii similare:

Acestea pot fi folosite în conexiune cu anumite pagini ale Serviciilor Electronice Colonnade, cu mesajele de poștă electronică în format HTML, pentru a urmări, printre altele, acțiunile vizitatorilor Serviciilor Electronice Colonnade și a celor ce primesc mesajele electronice, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de marketing și pentru a realiza statisticile privind uzajul Serviciilor Electronice Colonnade și rata de răspuns.

Folosim serviciul de analiză Omniture oferit de Adobe, care utilizează cookie si semnalizatori web beacon pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine cum este utilizată pagina noastră de internet de către consumatori pentru a continua să o îmbunătățim. Adobe nu este îndreptățit să folosească informațiile pe care le furnizăm decât în măsura în care îi sunt necesare să ne asiste. Pentru mai multe informații despre serviciul Omniture al companiei Adobe, inclusiv cum să renunțați la acest serviciu, vă rugăm să vizitați: http://www.omniture.com/privacy/policy#optout.

 • Localizarea fizică:

În conformitate cu legislația în vigoare, este posibil să colectăm localizarea fizică a dispozitivului dvs. electronic, de exemplu, prin intermediul semnalelor prin satelit, celulare sau WiFi. Putem folosi locația fizică a dispozitivului pentru a vă oferi servicii și conținut personalizat bazate pe locație. În funcție de preferințele dvs. de marketing, așa cum este indicat de noi sau de legea aplicabilă, putem partaja locația fizică a dispozitivului dvs., combinată cu informații despre reclamele pe care le-ați vizualizat și despre alte informații pe care le colectăm, împreună cu partenerii noștri de marketing pentru a le permite să vă ofere un conținut mai personalizat și să studieze eficiența campaniilor publicitare. În unele cazuri, vi se poate permite să permiteți sau să refuzați astfel de utilizări și/sau să distribuiți locația dispozitivului dvs., dar dacă alegeți să refuzați astfel de utilizări și/sau partajarea, noi și/sau partenerii noștri de marketing ar putea să nu vă putem oferi serviciile și conținutul personalizate aplicabile.

 • de la dvs.:

Unele informații (de exemplu, locația dvs. sau mijloacele de comunicare preferate) sunt colectate atunci când le oferiți în mod voluntar. Cu excepția cazului în care sunt combinate cu Informații cu caracter personal, aceste informații nu vă identifică personal.

 • prin agregarea informațiilor:

Putem agrega și utiliza anumite informații (de exemplu, putem cumula informații pentru a calcula procentajul utilizatorilor care au un anumit prefix telefonic de regiune).

Vă rugăm să aveți în vedere că noi putem folosi și dezvălui Alte Informații în orice scop, cu excepția cazurilor în care ne este cerut prin legislația aplicabilă să procedăm diferit. Dacă ne este solicitat să tratăm Alte Informații ca Informații cu Caracter Personal în temeiul legii aplicabile, atunci, suplimentar față de funcțiile listate la secțiunea ,,Alte informații pe care le colectăm” de mai sus, putem folosi și partaja Alte Informații în toate scopurile pentru care folosim și dezvăluim Informațiile cu Caracter Personal.

Servicii ale terților

Această Politică de confidențialitate nu se adresează, iar noi nu suntem răspunzători pentru confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale oricărei terțe părți, inclusiv oricare terță parte operând orice pagină de internet către care Serviciile Electronice Colonnade conțin o legătură. Includerea unei legături în Serviciile Electronice Colonnade nu implică aprobarea de către noi sau de către grupul nostru de companii a paginii de internet către care se face legătura.

Rețineți că nu suntem responsabili pentru politicile și practicile privind colectarea, utilizarea și partajarea datelor (inclusiv practicile de securitate a informațiilor) ale altor organizații, cum ar fi Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM / Blackberry® sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de aplicație, furnizor de platforme de social media, furnizor de sistem de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive electronice, inclusiv pentru orice Informații cu caracter personal pe care le dezvăluiți altor organizații prin sau în legătură cu Serviciile Electronice Colonnade.

Utilizarea Serviciilor Electronice Colonnade de către minori

Serviciile Electronice Colonnade nu sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani și solicităm ca aceste persoane să nu furnizeze Informații cu caracter personal prin intermediul Serviciilor Electronice Colonnade. 

Modificări ale acestei Politici de confidențialitate

Revizuim această Politică de confidențialitate în mod regulat și ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, ținând cont de modificările survenite în cerințele noastre legale sau de afaceri. Vom posta actualizări pe pagina noastră de internet.

Vă rugăm să vă uitați la data ,,Ultimei actualizări” de la începutul acestei Politici de confidențialitate pentru a vedea când a fost revizuită ultima dată.