Produsul de asigurare acoperă pierderile și/sau daunele produse bunurilor pe timpul transportului ca o consecință directă a producerii riscurilor prevăzute în contractul de asigurare.

Destinată pentru

  • Societăți din sectorul comercial și industrial
  • Societăți de comerț 

Obiectul Asigurării

  • Toate tipurile de bunuri deținute de asigurat

Riscuri acoperite

„Toate riscurile“ inclusiv, dar fără a se limita la, coliziune sau accident rutier, furt și pericole naturale, în funcție de clauzele de asigurare aplicabile, cu excepția riscurilor excluse în mod specific prin Condițiile Generale.