Produsul de asigurare acoperă pierderile sau daunele produse bunurilor asigurate pe durata lucrărilor de construcții montaj sau sumele pe care Asiguratul va avea obligația legală să le plătească terților pentru vătămare corporală din accident sau îmbolnăvire sau pentru pierderile sau daunele materiale cauzate accidental bunurilor terților în legătură directă cu lucrările de construcții  montaj și care se produc în incinta sau în imediata vecinătate a șantierului.

Destinată pentru

 • Investitori, dezvoltatori
 • Constructori și societăți de construcții
 • Furnizori și subcontractanți în domeniul construcțiilor și montajului

Obiectul Asigurării

 • Construirea de structuri și clădiri și lucrări de  montaj în proiecte de construcții montaj
 • Instalarea mașinilor/echipamentelor/utilajelor
 • Utilajele și echipamentele antreprenorului
 • Proprietăți învecinate cu șantierul
 • Îndepărtarea resturilor, cheltuieli pentru stingerea incendiilor
 • Pierderea profitului anticipat al beneficiarului sau pierderi ca urmare a întârzierii finalizării proiectului

Riscuri acoperite

Toate riscurile, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Incendiu, trăsnet, explozie, furt
 • Pericole naturale (cutremur, furtună, inundație și alte pericole naturale)
 • Răspunderea civilă legală a asiguratului ca urmare a accidentelor sau daunelor provocate terților în șantier sau în vecinătatea acestuia.

Cu excepția riscurilor excluse în mod specific prin Condițiile Generale.