Produsul nostru acoperă riscurile specifice la care sunt expuse mașinile/utilajele/echipamentele din cauza naturii și tipului de operare a acestora. Poate fi extinsă cu asigurarea pentru pierderea profitului ca urmare a avariei accidentale a mașinilor/utilajelor/echipamentelor care acoperă pierderile indirecte care rezultă din defectarea acestora.

Destinată pentru

  • Companii și întreprinderi care dețin și operează mașini/echipamente/utilaje
  • Societăți de leasing
  • Antreprenori care operează mașini/echipamente/utilaje

Obiectul Asigurării

  • Toate tipurile de mașini/echipamente/utilaje - de exemplu, mașini unelte, echipamente de construcție, mașini de tipărit, boilere, vase sub presiune și compresoare etc.
  • Linii de producție
  • Pierderea indirectă a profitului și costurile fixe

Riscuri acoperite

Acoperire de tip „toate riscurile” (All Risks) care acoperă pierderi sau daune cauzate de, fără a se limita la:

  • Supratensiune, inducție, scurtcircuit
  • Defecțiune electrică
  • Eroare umană, neglijență

Cu excepția riscurilor specifice excluse prin Condițiile Generale.