Produsul nostru oferă o acoperire cuprinzătoare pentru o gamă diversificată de echipamente electronice (echipamente de birou, echipamente de calcul, etc.)

Destinat pentru

 • Companii și întreprinderi care utilizează și operează echipamente electronice și tehnologii de calcul
 • Societăți de leasing
 • Antreprenori care operează echipamente electronice

Obiectul Asigurării

 • Calculatoare, echipamente de birou și comunicații
 • Dispozitive video și audio
 • Echipamente de măsură, panouri de comandă
 • Echipamente medicale

Riscuri acoperite

Toate riscurile, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Scurtcircuit, supratensiune, inducție
 • Incendiu, trăsnet, explozie, cutremur, inundație și alte pericole naturale
 • Furt, vandalism
 • Erori umane, manevrare necorespunzătoare

Cu excepția riscurilor excluse în mod specific prin Condițiile Generale.

Produsul este disponibil independent sau inclus în poliția de asigurare de bunuri.