Produsul nostru acoperă sumele pe care Asiguratul are obligația legală sau contractuală să le plătească terților, în urma producerii unui accident în timpul operațiunilor desfășurate de Asigurat în calitate de operator portuar sau operatori de terminal.

Destinată pentru

  • Autorități portuare
  • Operatori de terminal  

Obiectul Asigurării

  • Bunuri imobile și mobile aparținând unor terți
  • Vătămare corporală cauzată terților
  • Costuri și cheltuieli efectuate de asigurat în apărarea oricărei cereri de despăgubire