Raspunderea Cibernetica dedicata oricarei companii care colecteaza, manevreaza sau transmite date

Toate entitatile sunt expuse riscurilor cibernetice

Societatile colecteaza si/sau prelucreaza date cu caracter personal ale actionarilor, angajatilor, partenerilor de afaceri, etc. Prevederile GDPR se aplica tuturor societatilor, unele dintre acestea avand un grad de expunere mai ridicat.

Acoperire teritoriala extinsa

Acoperirea teritoriala poate fi extinsa si in afara Romaniei

Protectie financiara in caz de atacuri cibernetice

Acoperirea furnizata poate fi extinsa cu acoperiri privind raspunderea multimedia, santajul cibernetic,  confidentialitatea, intreruperea retelei.

GDPR, Santaj Cibernetic, Raspunderea Multimedia

Contactati-ne pentru o oferta individuala

Destinata pentru

 • Orice companie care colecteaza, manevreaza sau transmite date (inclusiv, dar fara a se limita la, universitati, distribuitori, companii de IT, hoteluri, companii de turism si recreere, institutii financiare, companii de utilitati, telecomunicatii).

Ce acopera asigurarea noastra

Este o asigurare care acopera raspunderea cibernetica a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act culpabil in activitatea desfasurata.

Ce se asigura?

Acoperirile de baza: 

 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare calificata a informatiilor personale; 
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare calificata a informatiilor corporative; 
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unui furnizor de servicii de externalizare (in cazul in care asiguratul are obligatia contractuala de despagubire); 
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu securitatea retelei informatice; 
 • onorariile profesionale in legatura cu investigatia administrativa privind datele; 
 • penalitati administrative privind datele pe care asiguratul are obligatia legala de a le plati la finalizarea unei investigatii reglementare care rezulta dintr-o incalcare a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal; 
 • costuri de aparare suportate in cadrul apararii oricarei cereri de despagubire acoperite de contractul de asigurare. 
 • onorarii profesionale in legatura cu reputatia si reabilitarea
Extensii

De comun acord si sub rezerva platii unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi: 

 • acoperire privind raspunderea multimedia, 
 • acoperire privind santajul cibernetic/privind confidentialitatea, 
 • acoperire privind intreruperea retelei.

Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei acoperiri dintre cele mai sus mentionate este echivalenta cu neacoperirea acesteia in cadrul contractului de asigurare.

Ce nu se asigura?
 • comportament anticoncurential, 
 • cereri de despagubire anterioare/in desfasurare, cereri de despagubire, fapte si circumstante cunoscute, 
 • daune rezultand din acte intentionate, acte ilegale sau frauduloase, 
 • vatamare corporala/paguba materiala, 
 • raspunderea contractuala, 
 • proprietate intelectuala, 
 • taxa de licenta, 
 • pierdere economica, inclusiv profit nerealizat, 
 • comert neautorizat, 
 • cereri de despagubire privind titluri de valoare, 
 • greva/razboi/terorism, 
 • date colectate in mod neautorizat sau ilegal, 
 • comert neautorizat, 
 • paguba neasigurabila, 
 • sanctiuni economice.

Ce obligatii am? 

 • De a notifica in scris asiguratorul cu privire la producerea unui eveniment, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 7 (sapte) zile calendaristice de la producere sau de la luarea la cunostinta si in orice caz pe parcursul perioadei contractului de asigurare. 
 • De a instiinta asiguratorul imediat, dar nu mai tarziu de 72 (saptezecisidoua) de ore de la luarea la cunostinta despre orice fapta, circumstanta, incalcare calificata a securitatii datelor, incalcare a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, evenimente posibile subiecte de presa, amenintari de santaj sau intreruperi semnificative, pe care o persoana instruita, care isi desfasoara activitatea in acelasi domeniu ca si asiguratul, le-ar considera intemeiate pentru formularea ulterioara a unei cereri de despagubire. 
 • De a apara si contesta orice cerere de despagubire, cu exceptia cazului in care asiguratorul, la aprecierea sa exclusiva, opteaza in scris pentru preluarea, conducerea apararii si reglementarea oricarei cereri de despagubire. 
 • De a acorda intreaga asistenta necesara asiguratorului si de a lua toate masurile posibile pentru evitarea sau diminuarea pagubei sau stabilirea raspunderii ce ii revine asiguratorului in baza contractului de asigurare. 
 • De a acorda asiguratorului intreaga asistenta necesara pentru securizarea, inclusiv incheierea oricaror acte si documente necesare pentru a exercita drepturile de recuperare in numele asiguratului. Recuperarile care depasesc suma totala platita de asigurator vor fi restituite asiguratului, mai putin costurile cu recuperarea.

Intrebari frecvente

Prima de asigurare se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, in functie de cum este stabilit in factura atasata la contractul de asigurare.

 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 (douazeci) de zile calculat de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data de incepere si inceteaza la ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.

Documente importante

Document de informare privind produsul de asigurare

descarca

Produse similare

Asigurarea care ofera acoperire complexa a raspunderii civile profesionale

Asigurarea de Raspundere privind Protectia Datelor dedicata societatile colecteaza si/sau prelucreaza date cu caracter personal

Asigurarea de Raspundere a Administratorilor si Directorilor

Cum puteti obtine o oferta

Contactati-ne la

Contactati-ne la adresa de e-mail office@colonnade.ro si un angajat va lua legatura cu dumneavoasta pentru a contura oferta de asigurare de care aveti nevoie.

Sunati-ne la

Sunati-ne la numarul de telefon 021.300.96.21 pentru a afla mai multe detalii.

Program de lucru:

Luni – Vineri 9.00 – 17.30

GDPR, Santaj Cibernetic, Raspunderea Multimedia

Contactati-ne pentru o oferta individuala