Asigurarea de Raspundere a Administratorilor si Directorilor

Expunerea la un mediu de afaceri intr-o continua schimbare si nesigur amplifica raspunderea administratorilor

Cresterea economica determina extinderea internationala a afacerilor – in special in economii emergente, unde raspunderile pot fi foarte diferite si unde se intalneste mai multa nesiguranta

Expunerea administratorilor in cadrul controalelor de reglementare va creste

Auto-raportarea si alerta profesionala (“whistleblowing”) vor conduce la cresterea volumului activitatilor de investigatii pe masura ce autoritatile de reglementare „externalizeaza“ investigatiile chiar catre societati.

Societatile si administratorii lor se vor confrunta cu un activism in crestere din partea actionarilor

Actionarii isi redefinesc asteptarile, iar administratorii se confrunta cu din ce in ce mai multe provocari, inclusiv prin intermediul retelelor de socializare. Independent de modificarile stringente de guvernanta, partile interesate intreprind de asemenea actiuni in justitie pentru recuperarea pierderilor financiare.

Protejarea administratorilor si directorilor

Ne sustin expertiza tehnica si experienta in solutionarea cererilor de despagubire impotriva administratorilor si directorilor!

Destinata pentru

 • Companii comerciale nationale si multinaționale, de dimensiune mica pana la mare (cu raspundere limitata sau pe actiuni).

Ce acopera asigurarea noastra

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este o asigurare care acopera urmatoarele:

 • Raspunderea civila a administratorilor si directorilor pentru sumele pe care persoana asigurata este raspunzatoare de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act culpabil in calitatea precizata in conditille contractului de asigurare.
 • Raspunderea societatii pentru sumele pe care este raspunzatoare de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act culpabil referitor la valori mobiliare.
Ce se asigura?

Asigurarea de Raspundere a Administratorilor si Directorilor este un contract de asigurare care este adaptat in functie de nevoile clientului care vor fi determinate de la caz la caz. Acoperirile de baza: 

1. Raspunderea Managementului: 

 • paguba fiecarei persoane asigurate rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acelei persoane asigurate, cu exceptia cazului in care persoana asigurata a fost despagubita pentru paguba de catre societate, 
 • orice paguba rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unei persoane asigurate pentru care societatea a despagubit persoana asigurata 
 • costuri cu investigatia prealabila cererii de despagubire ale fiecarei persoane asigurate, 
 • paguba necompensabila a fiecarui administrator neexecutiv in parte, rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva respectivului administrator neexecutiv, 
 • paguba fiecarei societati rezultand dintr-o cerere de despagubire privind valori mobiliare inaintata impotriva unei societati, 
 • paguba societatii rezultand dintr-o situatie de criza. 

2. Pachetul de Asigurare Speciala pentru Administratori si Directori 

 • activele si libertatea, 
 • audiere in legatura cu investigatia derivata, 
 • acoperire pentru audiere privind insolventa, 
 • cheltuieli aferente reputatiei, 
 • punerea in executare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare, 
 • ucidere din culpa, 
 • atenuare a circumstantelor / cererii de despagubire, 
 • consiliere interpretativa.
Extensii

De comun acord si sub rezerva platii unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi: 

 • acoperire pentru filiala noua, 
 • acoperire pentru perioada de descoperire, 
 • acoperire pe durata vietii pentru persoane asigurare pensionate, 
 • acoperire pentru costuri de urgenta, 
 • acoperire pentru paguba societatii rezultata dintr-o situatie de criza, 
 • acoperire pentru persoana fizica reprezentant al persoanei juridice 

Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei acoperiri dintre cele mai sus mentionate este echivalenta cu neacoperirea acesteia in cadrul contractului de asigurare.

Ce nu se asigura?
 • litigii anterioare/in desfasurare, cereri de despagubire, fapte si circumstante cunoscute, 
 • obtinerea unui profit sau avantaj la care asiguratul nu a fost indreptatit in mod legal, 
 • daune rezultand din acte intentionate, inclusiv frauda, 
 • vatamare corporala / paguba materiala, 
 • cereri de despagubire introduse in SUA de un asigurat, 
 • riscuri privind energia nucleara, 
 • calomnie si defaimare, 
 • sanctiuni economice.

Unde beneficiez de asigurare? 

Acoperirea se aplica pentru orice cerere de despagubire inaintata impotriva unui asigurat si/sau cu privire la un eveniment asigurat care survine oriunde in lume.

Ce obligatii am? 

 • De a notifica asiguratorului cererile de despagubire inaintate pentru prima oara si alte evenimente asigurate care survin pentru prima oara pe parcursul perioadei contractului de asigurare sau a oricarei perioade de descoperire aplicabile sau acceptate si doar in masura in care astfel de cereri de despagubire au fost notificate asiguratorului in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile dupa ce Managerul de Risc sau Directorul Juridic (sau functia echivalenta) sau orice alt reprezentant legal al titularului politei a luat la cunostinta pentru prima data despre respectiva cerere de despagubire (claims made policy). 
 • De a nu admite sau asuma nicio raspundere, de a nu incheia nicio tranzactie judiciara si nici de a fi de acord cu vreo hotarare judecatoreasca pronuntata, si de a nu suporta nicio plata acoperita de contractul de asigurare fara consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului. 
 • De a raporta circumstantele relevante si situatiile de criza conform termenilor si conditiilor din contractul de asigurare. 
 • De a oferi tot sprijinul rezonabil si de a coopera cu asiguratorul la investigarea, apararea, solutionarea si contestarea unui eveniment asigurat sau a unei circumstante si de a furniza asiguratorului toate informatiile relevante in legatura cu orice eveniment asigurat sau circumstanta, la solicitarea rezonabila a asiguratorului. 
 • De a lua toate masurile necesare pentru a reduce sau diminua orice paguba, in cazul aparitiei oricarei circumstante sau a oricarui eveniment asigurat.

Intrebari frecvente

Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data de incepere si inceteaza la ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.

Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 (douazeci) de zile calculat de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

Prima de asigurare se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, in functie de cum este stabilit in factura atasata la contractul de asigurare.

Documente importante

Document de informare privind produsul de asigurare

descarca

Produse similare

Asigurarea care ofera acoperire complexa a raspunderii civile profesionale

Raspunderea Cibernetica dedicata oricarei companii care colecteaza, manevreaza sau transmite date

Asigurarea care acopera raspunderea civila profesionala in cazul daunelor ca urmare a savarsirii unui act culpabil in prestarea serviciilor profesionale acoperite

Cum puteti obtine o oferta

Contactati-ne la

Contactati-ne la adresa de e-mail office@colonnade.ro si un angajat va lua legatura cu dumneavoasta pentru a contura oferta de asigurare de care aveti nevoie.

Sunati-ne la

Sunati-ne la numarul de telefon 021.300.96.21 pentru a afla mai multe detalii.

Program de lucru:

Luni – Vineri 9.00 – 17.30

Protejarea administratorilor si directorilor

Ne sustin expertiza tehnica si experienta in solutionarea cererilor de despagubire impotriva administratorilor si directorilor!