Raspundere pentru Fonduri de Capital Privat / Capital de Risc (Private Equity)

Expunerea la un mediu de afaceri intr-o continua schimbare si nesigur amplifica raspunderea administratorilor

Cresterea economica determina extinderea internationala a afacerilor – in special in economii emergente, unde raspunderile pot fi foarte diferite si unde se intalneste mai multa nesiguranta

Expunerea administratorilor in cadrul controalelor de reglementare va creste

Auto-raportarea si alerta profesionala (“whistleblowing”) vor conduce la cresterea volumului activitatilor de investigatii pe masura ce autoritatile de reglementare „externalizeaza“ investigatiile chiar catre societati.

Societatile si administratorii lor se vor confrunta cu un activism in crestere din partea actionarilor

Actionarii isi redefinesc asteptarile, iar administratorii se confrunta cu din ce in ce mai multe provocari, inclusiv prin intermediul retelelor de socializare. Independent de modificarile stringente de guvernanta, partile interesate intreprind de asemenea actiuni in justitie pentru recuperarea pierderilor financiare.

Protejarea administratorilor si directorilor

Ne sustin expertiza tehnica si experienta in solutionarea cererilor de despagubire impotriva administratorilor si directorilor!

Destinata pentru

 • fonduri de capital privat / capital de risc

Ce acopera asigurarea noastra

Este o asigurare care acopera urmatoarele:

 • Raspunderea civila a administratorilor si directorilor pentru sumele pe care persoana asigurata este raspunzatoare de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act managerial culpabil in calitatea precizata in conditille contractului de asigurare.
 • Raspunderea civila a administratorilor unei entitati externe pentru sumele pe care persoana asigurata administrator al unei entitati externe este raspunzatoare de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act managerial culpabil in calitatea precizata in conditille contractului de asigurare.
 • Raspunderea civila a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act profesional culpabil in calitatea precizata in conditille contractului de asigurare.

Asigurarea de Raspundere pentru Fonduri de Capital Privat / Capital de Risc este un contract de asigurare care este adaptat in functie de nevoile clientului care vor fi determinate de la caz la caz.

Ce se asigura?

Acoperirile de baza: 

Raspunderea Managementului: 

 • paguba rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unei persoane asigurate ca urmare a savarsirii unui act managerial culpabil 
 • paguba rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unei persoane asigurate in calitate de administratori ai unei entitati externe ca urmare a savarsirii unui act managerial culpabil 
 • paguba rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unui asigurat ca urmare a savarsirii unui act profesional culpabil
Extensii

De comun acord si sub rezerva platii unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi: 

 • acoperire pentru entitati noi formate sau achizitionate, 
 • acoperire pentru perioada de descoperire, 
 • acoperire pentru perioada de descoperire pentru persoane pensionate, 
 • acoperire pentru mostenitori sau reprezentanti legali, sotul/sotia persoanei asigurate, 
 • acoperire pentru daune aduse reputatiei persoanei asigurate, 
 • acoperire pentru daune rezultand din situatii de criza, 
 • acoperire pentru daune rezultand din situatii de criza de reglementare, 
 • acoperirea pentru reprezentare si garantii 

Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei acoperiri dintre cele mai sus mentionate este echivalenta cu neacoperirea acesteia in cadrul contractului de asigurare.

Ce nu se asigura?
 • litigii anterioare/in desfasurare, cereri de despagubire, fapte si circumstante cunoscute, 
 • obtinerea unui profit sau avantaj la care asiguratul nu a fost indreptatit in mod legal, 
 • daune rezultand din acte intentionate, inclusiv frauda, 
 • vatamare corporala / paguba materiala, 
 • daune solicitate de un asigurat impotriva altui asigurat, 
 • daune in legatura cu poluarea, 
 • raspunderea contractuala, 
 • daune aduse de o entitate externa impotriva altei entitati externe, 
 • riscuri privind defectarea sistemului/software/hardware, 
 • taxe, comisioane sau alte compensatii, altele decat costurile de apare, 
 • sanctiuni economice.


Ce obligatii am? 

 • De a notifica asiguratorului cererile de despagubire inaintate pentru prima oara si alte evenimente asigurate care survin pentru prima oara pe parcursul perioadei contractului de asigurare sau a oricarei perioade de descoperire aplicabile sau acceptate, sau in maxim 60 de zile incepand de la incheierea perioadei contractului de asigurare sau a oricarei perioade de descoperire aplicabile dar doar in masura in care astfel de cereri de despagubire sunt notificate asiguratorului in maxim 60 de zile de la data la care acestea sunt inaintate pentru prima oara impotriva Asiguratului (claims made policy). 
 • De a nu admite sau asuma nicio raspundere, de a nu incheia nicio tranzactie judiciara si nici de a fi de acord cu vreo hotarare judecatoreasca pronuntata, si de a nu suporta nicio plata acoperita de contractul de asigurare fara consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului. 
 • De a raporta circumstantele relevante si situatiile de criza conform termenilor si conditiilor din contractul de asigurare. 
 • De a oferi tot sprijinul rezonabil si de a coopera cu asiguratorul la investigarea, apararea, solutionarea si contestarea unui eveniment asigurat sau a unei circumstante si de a furniza asiguratorului toate informatiile relevante in legatura cu orice eveniment asigurat sau circumstanta, la solicitarea rezonabila a asiguratorului.
 • De a lua toate masurile necesare pentru a reduce sau diminua orice paguba, in cazul aparitiei oricarei circumstante sau a oricarui eveniment asigurat.

Intrebari frecvente

Prima de asigurare se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, in functie de cum este stabilit in factura atasata la contractul de asigurare.

Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data de incepere si inceteaza la ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.

 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 (douazeci) de zile calculat de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

Documente importante

Document de informare privind produsul de asigurare

descarca

Produse similare

Asigurarea de Raspundere a Administratorilor si Directorilor

Asigurarea care acopera raspunderea civila profesionala in cazul daunelor ca urmare a savarsirii unui act culpabil in prestarea serviciilor profesionale acoperite

Cum puteti obtine o oferta

Contactati-ne la

Contactati-ne la adresa de e-mail office@colonnade.ro si un angajat va lua legatura cu dumneavoasta pentru a contura oferta de asigurare de care aveti nevoie.

Sunati-ne la

Sunati-ne la numarul de telefon 021.300.96.21 pentru a afla mai multe detalii.

Program de lucru:

Luni – Vineri 9.00 – 17.30

Protejarea administratorilor si directorilor

Ne sustin expertiza tehnica si experienta in solutionarea cererilor de despagubire impotriva administratorilor si directorilor!